Belangrijke wijzigingen:

* Het kind budget is verhoogd van €250,- naar €500,-.
* Vergoeding van internet is maximaal €150,- per volwassene (geen kinderen).

Onder Voorbehoud:
Van het kind budget mag maximaal €200,- uitgegeven worden voor aanschaf van een laptop, tablet, Chromebook (vrije keuze van inkoop) en reparatie.

Hoe werkt het

U kunt met het 'Ik doe mee!'- fonds tot € 150,- per volwassene per jaar vergoed krijgen voor het gebruik van diverse voorzieningen. Per kind kunt u zelfs tot € 500,- per jaar vergoed krijgen.

Welke voorzieningen?

U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor:

 • Abonnement dagblad
 • Schoolkampen
 • Muziekvereniging
 • Entree zwembad
 • Sportverenigingen
 • Museumjaarkaart
 • Bioscoop
 • Kosten voor school
 • Kleding en schoenen voor kinderen

Dit zijn slechts voorbeelden. Wilt u een volledig overzicht?

Bekijk de uitgebreide lijst met voorzieningen

Voor wie?

Deze regeling geldt voor inwoners van de gemeente Wageningen die een minimuminkomen hebben. Is het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) van uw gezin lager dan de inkomensnorm? Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van het 'Ik doe mee!'-fonds. Deze regeling geldt voor u, uw eventuele partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar.

Gezinsleden boven de 18 jaar - met uitzondering van uw partner - kunnen zelf een aanvraag indienen.
Studenten met studiefinanciering of -lening kunnen geen gebruik maken van het 'ik doe mee!'- fonds.

Download de folder 'Ik doe mee!'-fonds Download de bijlage inkomensnormen

Privacyverklaring

Voor uw aanvraag in het kader van het Ik Doe Mee Fonds, worden uw gegevens gebruikt. Wilt u graag weten waarom uw gegevens nodig zijn, hoe lang deze worden bewaard en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens? Kijk dan in de privacyverklaring in de link: Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen.

Werkwijze

1
Komt u in aanmerking?
Controleer hier of u voldoet aan de inkomensnormen 2022.
2
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit - samen met de bewijsstukken die op het formulier worden gevraagd:
U kunt u gegevens bij de ChipShop in de brievenbus doen: Churchillweg 29-f in Wageningen.

 • of: Foto’s maken van de pagina’s en Whatsappen (06-40854778),
 • of: Mailen (info@ikdoemeefonds.com),
 • of: Online indienen via deze website,
 • of: Via de post in een enveloppe (Postzegel niet nodig) sturen naar:
  ‘Ik Doe Mee Desk ChipShop’, antwoordnummer 161, 6700 VB Wageningen.
3
Uw aanvraag is goedgekeurd en dan...
U krijgt van ons een bevestiging van uw aanmelding. Nu heeft u recht op:  € 150 per volwassene en € 500 per kind. Met uitzondering van kinderen boven de 18 jaar en studenten met studiefinanciering of -lening.
4
Wanneer ontvangt u uw geld ?
Binnen 5 dagen na ontvangst van uw bonnen en betalingsbewijs, wordt het geld overgemaakt op uw bankrekening.