Ik Doe Digitaal Mee fonds

Elk huishouden met een kind of kinderen tot 18 jaar dat deelneemt aan het "ik doe mee fonds", kan aanspraak maken op het declareren van een of meerdere  'devices' tot een maximaal bedrag van € 375,00  in 2023.  om aan "devices" te declareren. Dit bedrag geldt per huishouden, niet per kind.

Voor wie?

Onder een "device" wordt verstaan

  • laptop
  • Chromebook
  • tablet
  • smartphone
  • desktop pc

Er geldt een vrije keuze voor het aan te schaffen product, zowel voor het soort als voor het aantal.

Product moet nieuw of refurbished zijn met een officiële aankoopnota en met garantie. Aankopen via particulieren of via marktplaats worden niet vergoed.

Een duurdere "device" mag ook worden aangeschaft, maar de meerprijs boven het bedrag van € 375,00 komt dan voor eigen rekening.